Marketingové poradenstvo a texty

Nemáte na reklamu milióny? Vyhrajte s dobre zvolenou stratégiou!

Aj keď sa zadarmo nedá dosiahnuť všetko, nízky rozpočet ešte neznamená, že ste odsúdení na neúspech. Špecializujem sa na nízkorozpočtový marketing a copywriting, ktorý pomáha predávať. Jednoducho - zvýšenie návratnosti a efektívnosti vašich prostriedkov vynaložených na marketing.

  • tvorba stratégie, plánovanie, prieskumy
  • textárske práce a realizácia propagačných materiálov
  • on-line marketing, e-mail marketing, tvorba newsletterov
  • individuálne poradenstvo, prednášky a semináre

Neprináša vaša propagácia také výsledky, aké ste očakávali?

Neviete posúdiť, či ste peniaze vynaložili na správnu vec a dosiahnutá odozva bola primeraná?

Marketing nie je umením, ktoré má za úlohu ľudí pobaviť. Nie je ani matematikou. Má do činenia s ľudskou psychikou, a tá sa nedá vždy vypočítať.

Nástrojom dobrého marketingu sú prieskumy a testy, nie odhad či intuícia.

Na základe poznania a pochopenia zákonitostí pripravujem inzeráty, mailingové listy, či internetové kampane, ktoré vzbudia pozornosť ľudí, oslovia ich potreby a dosiahnu výsledky aj v samotnom predaji. 

Spolupracujem najmä s menšími a strednými firmami, pre ktoré je efektívnejšie externé poradenstvo a skúsený dodávateľ. Vždy sa pozerám na súvislosť medzi marketingovými nákladmi a dosiahnutými výsledkami.

Kontakt

skutkova@marketingovo.sk

00421 902 179 365

Vyhľadávanie

Hodnotenia klientov:

"Najskôr sa Vám chcem v mojom mene a aj v mene celého kolektívu poďakovať za školenie, ktoré bolo pre nás určite veľkým prínosom.

Zamerali sme sa na kampaň “Daňový špecialista “ a teraz v máji zberáme úrodu. Oproti štatistike minulých rokov a úspešnosti novej kampane pod Vaším vedením sme zaznamenali nárast prihlášok o 50 %, čo je určite aj Vaša zásluha a ešte raz Vám veľmi pekne ďakujeme za tipy, ktoré na klientov zabrali."

Sláva Selecká, Centrum účtovníkov Slovenska, www.cus.sk

"S Jankou spolupracujem od roku 1995. To je dosť dlhá doba na to, aby som mohol s istotou prehlásiť, že je skutočnou marketingovou profesionálkou. Dokáže poskytnúť pomoc v celej škále marketingového procesu od plánovania, stratégie, komunikácie až po realizáciu. Napriek tomu, že mám svoju agentúru, obraciam sa na Janku často aj doteraz. Ak potrebujete, aby boli vaše termíny dodržané a výsledok sa dostavil, obráťte sa na ňu.“  

Juraj Šembera, výkonný riaditeľ DRAFTFCB, s.r.o., www.draftfcb.sk

"Spolupráca s marketingovou konzultantkou Ing. Janou Škutkovou mi pomohla rozbehnúť firmu v začiatkoch. Oceňujem jej odbornosť a osobnú angažovanosť na zadaných projektoch a schopnosť dosiahnuť optimálny súlad medzi investíciou a výsledným efektom".

Mgr. Pavel Horák, Arte Vitae, s.r.o., www.artevitae.sk

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode