Marketingové poradenstvo a texty

Zmyslom práce marketingového konzultanta je nachádzať účinné spôsoby propagácie výrobkov a služieb. Dobré investície do marketingu musia byť návratné a efektívne, s možnosťou rýchlej realizácie v praxi. Nepresviedčam vás, aby ste zvýšili marketingový rozpočet. Naopak, nachádzam marketingové nástroje a cesty, ako z vašich peňazí do reklamy vyťažiť maximum, aj keď sú zdroje minimálne, či dokonca žiadne.

Produkty

Marketingové poradenstvo pri realizácii cieľov

Ako v marketingu optimálne postupovať, keď je vaším cieľom: marketingová stratégia pre propagáciu vašich produktov a služieb, meranie účinnosti a efektívnosti vynakladania finančných zdrojov, realizácia prieskumov a ankiet, vypracovanie zadania pre reklamnú agentúru a posudzovanie...

Prednášky a semináre z oblasti marketingu, reklamy a PR

Chcete si prehĺbiť vedomosti, rozšíriť obzor a naučiť sa nové postupy, trendy a nástroje v marketingu? Navštívte semináre a prednášky určené pre verejnosť alebo zorganizujte tréning pre vašich zamestnancov vo vlastných priestoroch. Program a rozsah individuálneho tréningu výlučne pre vašu firmu je...

Návrh www stránky a prezentácie spoločnosti na internete

Navrhnem štruktúru a obsah vašej prezentácie na internete s dôrazom na: prehľadnosť rýchlu a intuitívnu orientáciu užívateľa výskyt kľúčových slov pre vyhľadávače Na základe spoločných rozhovorov alebo dodaných materiálov pripravím jasné a zrozumiteľné informácie, zaujímavé...

Copywriting - textárske práce

Dobrý copywriting je kľúčovým prvkom pri oslovení vašej cieľovej skupiny a získaní pozitívnej odozvy. Poradím vám, ako textom zaujať publikum, pripraviť vhodné prezentačné materiály pre rôzne príležitosti, vytvoriť systém pravidelnej komunikácie so zákazníkmi. Spracujem text...

Založenie marketingového oddelenia vo firme a zavedenie koncepcie do jeho práce

Chcete naštartovať prácu marketingového oddelenia vo vašej spoločnosti? Pomôžeme vám etablovať a odborne pripraviť nového pracovníka na jeho úlohy. Získa potrebné vedomosti a zručnosti, aby bol schopný: analyzovať potreby spoločnosti uplatňovať dlhodobý koncept a plánovanie...

Kontakt

skutkova@marketingovo.sk

00421 902 179 365

Vyhľadávanie

Ocenenie klientov:

"Spolupráca s marketingovou konzultantkou Ing. Janou Škutkovou nám pomohla rozbehnúť firmu v začiatkoch. Oceňujeme jej odbornosť a osobnú angažovanosť na zadaných projektoch a schopnosť dosiahnuť optimálny súlad medzi investíciou a výsledným efektom".
Mgr. Pavel Horák a Dana Horáková, Arte Vitae, s.r.o.

Ak chcete zažiť nenormálne rýchlu, konštruktívnu a korektnú spoluprácu ohľadom písania textov (copywriting) alebo marketingu, pani Škutková je správna voľba.

Píše texty zrozumiteľne a jej dlhoročné skúsenosti Vám pomôžu prísť do cieľa bez zbytočných nákladov navyše. Od roku 2005 sme spolupracovali na viacerých projektoch, ktoré boli odovzdané načas a splnili očakávania klienta. Ak náhodou vznikne menšia nezrovnalosť, vždy je riešená promptne v záujme klienta.

Robert Molnár, konateľ Polar Design, www.polardesign.sk

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode