Marketingové poradenstvo a texty

Založenie marketingového oddelenia vo firme a zavedenie koncepcie do jeho práce

Chcete naštartovať prácu marketingového oddelenia vo vašej spoločnosti?

Pomôžeme vám etablovať a odborne pripraviť nového pracovníka na jeho úlohy. Získa potrebné vedomosti a zručnosti, aby bol schopný:

  • analyzovať potreby spoločnosti
  • uplatňovať dlhodobý koncept a plánovanie marketingových aktivít
  • efektívne a rentabilne vynakladať rozpočtované prostriedky
  • na základe prieskumov a meraní zlepšovať výsledky 
  • prinášať nové impulzy pre uvádzanie služieb a výrobkov
  • vytvárať účinné marketingové programy

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode