Marketingové poradenstvo a texty

Základný účel, ciele a hodnoty spoločnosti – formalita alebo základný nástroj manažmentu?

Misia a vízia, poslanie firmy, firemná kultúra, spoločné hodnoty – tieto slová sa dnes vo všetkých pádoch skloňujú na seminároch, v odbornej literatúre i článkoch pre manažérov. Je jasné, že každý rozumný podnikateľ má niekde v podvedomí základné účely a ciele svojej firmy zakódované. Až príliš často ich však nedokáže zrozumiteľným spôsobom spísať a odovzdať tak, aby nadchol svojich zamestnancov. Jasne sformulované účely a ciele, ktoré dávajú ľuďom zmysel, ktoré sú ochotní nasledovať a podieľať sa na ich napĺňaní, sú tým najlepším marketingovým a manažérskym nástrojom. Zároveň sú podmienkou a spoľahlivou cestou k úspechu v konkurencii na dnešných trhoch, kde slabší nemajú šancu.

Aké dôležité sú účely a ciele v živote

Patrick Valtin uviedol na svojom seminári o výbere ľudí príklad, ktorý nikoho nenechal na pochybách: Keď sa v roku 1967 spýtali študentov univerzity, koľkí z nich majú sformulované, čo presne chcú v živote robiť, vedeli to len 3 % opýtaných. Keď o 20 rokov neskôr zisťovali, ako sa táto skupina študentov v živote uplatnila, boli výsledky prekvapujúce. Spomínané 3 % respondentov zarábali viac, než zvyšných 97 % dokopy.

Ak chcete, aby vo vašej firme mali chuť pracovať schopní a lojálni ľudia, musíte ponúknuť príťažlivý účel. Postaviť ciele, ktoré im umožnia hrať prvú ligu a vytvárať prostredie, kde platia spoločné hodnoty. Nestačí však komunikovať to na nástenkách a v propagačných materiáloch, manažment musí ísť dennodenne príkladom a žiť v súlade s definovanými princípmi.

Čo by mali vyjadrovať základné účely, ciele a hodnoty spoločnosti

Aj keď na pohľad môže byť formulovanie samotného zmyslu existencie firmy či spoločných hodnôt jednoduché, odpoveď na otázky, ktoré s tým súvisia, často zamotá hlavy manažmentu. Aký význam má naša spoločnosť pre zákazníka? Ako by mal vyzerať náš obchod? O čo sa spoločne snažíme? Kam smerujeme z dlhodobého hľadiska? Aké základné hodnoty ctíme? Akú firemnú kultúru chceme v našej pracovnej skupine vytvárať?

Je jasné, že formulácie typu: „Chceme dodávať najkvalitnejšie výrobky, uspokojovať najširšie potreby zákazníka, poskytovať najvýhodnejšie ceny“, nás ďaleko nedostanú. Sú všeobecné, neposkytujú ľuďom veľa dôvodov, prečo byť súčasťou práve tohto tímu. Jednoduché, ale úprimné vyjadrenia vzbudzujú väčšiu dôveru a motivujú k spoločnému úsiliu. Dôležité je pozerať sa na vlastné smerovanie, nekopírovať, naopak, odlíšiť sa a radšej zvýrazniť svoju jedinečnosť.

Základný účel spoločnosti by mal vždy odzrkadľovať tri oblasti. Prvým dôvodom, prečo firma existuje, sú zákazníci. Len ak im pomôžeme naplniť potreby a poskytnúť čo potrebujú, alebo po čom túžia, môžeme prežiť na trhu a ďalej sa rozvíjať. Druhou stránkou je prospech spolupracovníkov, ktorí zlepšujú svoje prežitie tým, že vo firme pracujú a usilujú sa o dosiahnutie spoločných cieľov. Až tretím bodom by malo byť zabezpečenie prežitia majiteľov a manažmentu. Aj keď vytváranie zisku je samozrejmou súčasťou podnikania a je nevyhnutné pre dobré prežitie firmy, jeho uprednostnenie pri sformulovaní základného účelu by málokoho presvedčilo, že toto je firma, u ktorej chcem nakupovať, alebo práve tá skupina ľudí, ktorej som ochotný venovať svoju energiu a schopnosti.

Dlhodobé ciele by mali predstavovať smerovanie a rozvoj firmy na ďalších desať až dvadsať rokov. Nie sú to operatívne plány, ktoré meníte pri každej zmene podnikateľského prostredia. Silné vízie ľudia zdieľajú a nasledujú radi. Ale iba vtedy, ak nimi manažment skutočne žije, prenesie sa nadšenie na celý tím.

Známi šéfovia a manažéri, ktorí dosiahli mimoriadny úspech alebo vyviedli svoje korporácie z krízy, vždy dokázali ľuďom predostrieť veľkolepé plány a vízie. Rozhodne tu nejde v prvom rade o peniaze. Skôr naopak, často je potrebné utiahnuť opasok, zatnúť zuby a tvrdo pracovať. Odmenou pre ľudí je možnosť sebarealizácie, šanca dokázať sebe aj iným svoje schopnosti, pocit zadosťučinenia. Výhľad na vzrušujúcu budúcnosť, niekedy dokonca jedinú možnú budúcnosť, dáva ľuďom silu. Keď ide skôr o prekonanie nepredvídaných ťažkostí, než o budovanie ružových zajtrajškov, sa akosi prirodzene vytriedi aj zdravé jadro tímu.

Spoločným hodnotám firmy a firemnej kultúre by ste mali venovať pozornosť skôr, než sa v tíme rozšíri správanie a konanie, ktoré je v protiklade s vašimi zásadami. Vlastnú kultúru si postupne vytvorí každá firma, a to aj bez ohľadu na vaše predstavy. Je lepšie, ak tento proces starostlivo riadite a smerujete k želanému stavu, vnášate do vzájomnej spolupráce etické hľadiská a podporujete konanie, ktoré dáva vášmu tímu vnútornú silu a odvahu vyhrávať.

Ak ste na tomto poli zatiaľ nič neurobili a chceli by ste to zmeniť, postupujte s rozvahou. Urobiť niekoľko úprimných a prirodzených krokov pre zlepšenie komunikácie a vzťahov je lepšie, ako ísť s bubnom na zajace. Dobrým začiatkom môže byť malý prieskum vo vnútri firmy, pri ktorom zistíte, ako vaši ľudia vnímajú pracovné prostredie, svoje vzájomné vzťahy, čo ich trápi a naopak, na čo sú hrdí. Buďte vzorom v disciplíne a v konaní, aké očakávate od iných. Dávajte pozornosť dobrým veciam. Pre ľudí nie je nič cennejšie, ako pozornosť a uznanie. Nešetrite ním. Za túto odmenu najlepší pracovníci zotrvávajú vo svojich firmách. Alebo ich bez výčitiek svedomia opúšťajú, ak jej nepociťujú dostatok.

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode