Marketingové poradenstvo a texty

Začať je dôležitejšie, než sa stať dokonalým

Nezriedka stretávam štyridsiatnikov, ktorí sa necítia príliš dobre vo svojom zamestnaní. Už nepatria medzi generáciu, ktorú by ste označili „mladí a dynamickí“, ale nie sú ani dosť starí, aby si mohli myslieť, že „do dôchodku to nejako doklepú“. Pokiaľ nedosiahli na šéfovské stoličky, život podriadených ich začína omínať. A tak premýšľajú, ako by sa osamostatnili, začali podnikať v niečom, čo ich baví, v čom sa vyznajú. Mnohí sú odborníkmi, ktorých by trh pravdepodobne ocenil a uživil. Ale, je tu malé ale...

 

Začnem hneď ako budem pripravený

Mávate pocit, keď treba spustiť nový projekt, že ešte niečo môžete vylepšiť? Pravdepodobne áno, veď vylepšiť sa dá čokoľvek. Ale nekonečné naprávanie drobností a neustále „leštenie“ vedie k tomu, že nová myšlienka zastará a samotný tvorca čoraz viac stráca odvahu. Netvrdím, že najlepšia cesta pre podnikanie je pustiť sa strmhlav za svojím cieľom a nepozerať na riziká. Na druhej strane, zmierte sa s tým, že veci nikdy nebudú dokonalé, vy nebudete ovládať úplne všetko a vaši zákazníci to napriek tomu pochopia, ak im vaše služby splnia to, čo najviac potrebujú. Možno je občas šťastím stretnúť niekoho, kto vás nakopne a donúti začať, pretože jednoducho čaká na váš výrobok a trvá na jeho dodaní. Priznám sa, že aj ja by som bola schopná donekonečna vylepšovať svoj program marketingového poradenstva, nebyť zákazníčky, ktorá si ho bez dlhého premýšľania objednala. A určite vás neprekvapí, že v núdzi sa aj za pochodu vyrieši všetko potrebné.

Na deti nikdy nebola správna doba

Začala som podnikať na vlastnej nohe v roku 2004, keď ekonomika rástla a veci sa vyvíjali priaznivo. Napriek tomu mi známy, ktorý pomerne úspešne podnikal už dlhší čas v podobnej brandži povedal: „Je veľká odvaha teraz začínať!“ Dnes sú podmienky iné, no práce mám viac ako kedykoľvek predtým. Tak ako je to? Verte mi, pokiaľ čakáte, až skončí kríza, zlepší sa platobná disciplína, budú menšie dane, väčšie úľavy, či čokoľvek iné, nikdy sa neodhodláte začať. Je to ako s plánovaním potomstva, keď sme najprv príliš mladí a chudobní, ale potom už príliš starí a pohodlní. Príslovie „na deti nikdy nebola vhodná doba“ nás dobehne. Ak máte myšlienku, cieľ a chuť do práce, vonkajšie podmienky nebudú mať taký veľký vplyv, ako si myslíte.

Budú ľudia moje služby chcieť?

Zaiste správna otázka. No nie vždy dokážete predvídať výsledok, dokonca aj testy, ktoré robíte v umelých podmienkach, nemusia ukázať pravdu. Veď to poznáte: „Všetci vedeli, že sa to nedá, až prišiel hlupák, čo to nevedel, a urobil to!“ Na niektoré veci sa môžete trochu pripraviť a vziať ich do úvahy pri príprave svojej obchodnej ponuky. Neškodí prečítať si knihy o marketingu, schopnosti prezentovať, obchodných a komunikačných zručnostiach. Mali by ste to však mali robiť pravidelne počas podnikania a neustále skúšať a testovať nové poznatky vo vlastnej praxi.

Zopár vecí premyslieť môžete a mali by ste:

  • Počas prípravy ponuky pre svojich potenciálnych zákazníkov si otestujte, či ste ju sformulovali jasne, či budú ľudia chápať, čo im prinesie využitie vašich služieb.
  • Musí existovať skutočná hodnota, ktorú zákazníkom poskytnete, aj keď občas je ňou iba pocit, ktorý im sprostredkujete.
  • Nesnažte sa za každú cenu osloviť všetkých naraz, zamerajte sa na špecifickú cieľovú skupinu.
  • Zostaňte dôveryhodní, nesľubujte viac, než dokážete splniť.
  • Ak poskytujete služby nehmotnej povahy, nemalo by pre vás byť veľkým problémom garantovať vrátenie peňazí v prípade nespokojnosti. Ak sa úprimne snažíte zákazníkovi pomôcť, pravdepodobne sa s požiadavkou na vrátenie vynaložených prostriedkov nikdy nestretnete. A ak náhodou áno, nezúfajte a považujte to za lekciu, z ktorej si treba vziať ponaučenie a služby vylepšiť.
  • V neposlednom rade dbajte na svoje dobré meno, na začiatku je to možno to jediné, o čo sa môžete oprieť.

Čo ak sa nepresadím, veď iní sú lepší

Mnohí ľudia sa obávajú, že nemajú dostatočné znalosti a schopnosti. V skutočnosti je často opak pravdou, v kruhu svojich priateľov sú uznávaní pre dobré rady, ktoré rozdávajú. Ale boja sa zdvihnúť telefón, osloviť potenciálneho zákazníka a počuť odmietnutie. Je to pochopiteľný pocit, a zároveň je to štádium, ktorým musí prejsť takmer každý začínajúci podnikateľ. Nebuďte nervózni z toho, že niektorí ľudia vaše služby neocenia, možno ich jednoducho nepotrebujú. Na to, aby ste niekomu pomohli vyriešiť jeho problém, vám možno stačí vedieť o 10 % viac, než vie sám. Ale je to tých 10 %, za ktoré je zákazník ochotný zaplatiť. Zmierte sa s tým, že väčšinu svojich znalostí získate až pri samotnej práci v teréne. Jednak sa budete stretávať s rozličnými situáciami, jednak vás pracovné úlohy donútia hľadať nové a nové cesty. A bezpochyby aj preto, že stále ešte platí „Cvičenie robí majstra!“

Veci mi nevychádzajú podľa plánu!

Plánovať je dôležité. Položiť svoje ciele na papier pomôže utriediť myšlienky, sformulovať východiská, stanoviť želané smerovanie. Ale priznajme si, v začiatkoch podnikania je plánovanie zväčša iba odhadovaním možností, ktoré by sme radi naplnili realitou. Neraz po ceste zozbierame nové nápady, pochopíme, že veci nie sú úplne také, ako sa nám javili a ak sa neuzavrieme pred podnetmi zvonka, môžeme vytvoriť úspešný biznis na trochu iných základoch, než sme na začiatku chceli. Poznám to veľmi dobre, aj moja cesta k písaniu reklamných textov viedla cez pôvodný zámer stať sa prekladateľom. Až keď som stretla klienta, ktorý nepotreboval reklamný text preložiť, ale v cudzom jazyku napísať, uvedomila som si, že moja silná stránka je práve v schopnosti vytvoriť originálny text, bez ohľadu na to, či to bude v slovenčine, angličtine alebo nemčine.

To, čo si dnes naplánujete na najbližšie tri roky, môže byť nesporne vaším snom a želaním. Za tri roky sa môže veľa zmeniť na trhu, dokonca aj vy sa môžete zmeniť. A možno sa vaše predstavy naplnia podstatne rýchlejšie a budete stáť pred novým stanovovaním cieľov, ktoré by vás opäť malo posunúť ďalej. Neuzatvárajte sa pred šancami, ktoré sa objavia akoby náhodou. Pokiaľ sú v súlade s vašou predstavou o živote, nič vám nebráni využiť ich.

Zmena je život

Ľudia, ktorí v živote dosiahli veľké veci, majú obvykle spoločnú vlastnosť, ktorou je nezlomný optimizmus. Neúspechy sú pre nich iba súčasťou nadobúdania vedomostí a schopností. Je prirodzené, že keď sa nám veci daria, cítime sa plní nadšenia a energie. Ak sa nedaria, sme rýchlo ochotní urobiť krok späť. Tým, ktorí sa radšej vzdávajú, než by sa púšťali do boja, nezostáva nič iné, ako popracovať na svojom prístupe. Dobrou správou je, že človek môže spôsobom myslenia veľmi silne ovplyvniť svoje pocity, posilniť zámer a v konečnom dôsledku prispieť k dosiahnutiu úspechu.

Kto chce vzlietnuť, musí sa odlepiť od zeme

Ak ste dnes v pozícii „krátko pred štartom“, pozbierajte odvahu a pusťte sa do realizácie svojich podnikateľských zámerov. Neobávajte sa zmien a nehľadajte v práci istotu za každú cenu. Jednoducho začnite. Ak urobíte chyby – a spoľahnite sa, že nejaké sa isto vyskytnú – poučte sa z nich a vytrvajte. Problémy sú tu na to, aby sme ich riešili, bez nich by nás to napokon ani nebavilo. Či tomu veríte, či nie, človek ktorý v živote nemá vôbec žiadne problémy, začne postupne pracovať na tom, aby si nejaké vytvoril. Zdá sa, že sme tak naprogramovaní a chceme zdolávať aspoň nejaké výzvy.

Copyright: Ing. Jana Škutková

publikované v časopise Zisk/2012

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode