Marketingové poradenstvo a texty

Tvorba webstránky

Pri tvorbe webstránky majte na mysli užívateľov

Čo vlastne robí z webstránky skvelý a užitočný nástroj a obľúbený zdroj informácií? Ktoré prvky spôsobia, že čitatelia ľahko a rýchlo nachádzajú všetko potrebné, orientujú sa intuitívne a často sa vrátia, aby si prečítali ďalšie články? Je jasné, že táto otázka má viaceré aspekty. Jedným je kvalitný a aktuálny obsah. Iným je rýchle, bezporuchové a bezpečné riešenie z technického hľadiska. No rovnako dôležité je, či je obsah pre čitateľov dostupný, či ho vôbec objavia a dokážu využiť všetky možnosti, ktoré im tvorca webstránky pripravil. Pozrime sa bližšie na otázku dizajnu užívateľského rozhrania, ktoré je styčnou plochou medzi návštevníkom stránky a jej tvorcom.

Dobrý dizajn webstránky nespočíva len vo farbách, symboloch, tlačidlách, či ponuke menu. Dôležité je, či sú všetky prvky správne zosúladené, majú svoj praktický zmysel a sú správne zakomponované. Aby stránka mala všetko, čo užívateľ k jednoduchej obsluhe potrebuje, ale zároveň neobsahovala zbytočné, rozptyľujúce a nepraktické prvky. Niektorí odborníci hovoria, že tvorba webstránky ba mala začínať práve pri vytvorení užívateľsky priateľského rozhrania a až potom sa treba zaoberať programovaním aplikácií v pozadí. Existuje niekoľko základných princípov, ktoré by ste nemali stratiť zo zreteľa.

   Jasnosť, zrozumiteľnosť a stručnosť

To, čo je jasné, nepotrebuje manuál na obsluhu. Zabudnite na to, že ľudia budú študovať vysvetlenia, ako využiť vaše aplikácie. Nemajú na to čas ani chuť. Postarajte sa, aby boli zrozumiteľné texty, hierarchické usporiadanie pôsobilo logicky a vizuálne prvky mali svoj jasný zmysel. Nie je jednoduché splniť uvedené podmienky a pritom dosiahnuť ešte aj primeranú stručnosť. Je to však dôležité, pretože množstvo vysvetliviek a popisov spôsobí, že nájsť správnu cestu je pre užívateľa príliš komplikované, stráca sa v množstve textu.

Použite známe prvky pre lepšiu orientáciu

Občas tvorcovia v snahe o zaujímavé kreatívne riešenie zabúdajú na účelnosť, predchádzajúce skúsenosti či prirodzené očakávania čitateľov. Dobrá stránka nám dáva pocit, že sa tu prirodzene vyznáme a nemusíme zložito skúšať rôzne cestičky. Môže používať symboly a navigácie, ktoré sú jasnou pripomienkou niečoho známeho, hoci aj z iných oblastí života. Môžu to byť slovné metafory, ale aj symbolické obrázky ako je dopravná značka, či záložka. Ak vytvoríte určitý orientačný systém, držte sa ho v celej štruktúre stránok, nespôsobuje zmätok obmenami a prílišnou rôznorodosťou.

Schopnosť odozvy

Ak klepneme na symbol tlačidla (button) alebo vykonáme nejakú operáciu, očakávame istú odozvu. Nejde tu len o rýchlosť, ktorá je pri dnešných netrpezlivých užívateľoch veľmi dôležitá. Mali by sme zároveň získať určité potvrdenie, že nami zamýšľaný postup prebieha, jednoducho, že sa niečo deje.

Účelnosť a efektívnosť

Ak pominieme stránky určené len na zábavu, úlohou väčšiny webstránok je, aby odovzdali informácie rýchlo a účelne. Čitateľ tu nechce stratiť viac času, ako je nevyhnutné a očakáva pomoc pri svojej práci. Technológia by  predsa mala prinášať jednoduchšie zvládnutie väčšieho množstva práce za kratší čas. Nezabudnite pritom, že ľudia sú omylní a napriek všetkej snahe o zrozumiteľnosť, občas jednoducho urobia nesprávny krok. Netrestajte ich za to, naopak, pomôžte im čo najrýchlejšie a najjednoduchšie vrátiť sa späť a zorientovať sa.

Estetické hľadisko

Musí byť stránka pekná? Keby ste navrhovali stránku pre roboty, záležalo by len na dokonalom technickom riešení. Aj v prípade, že kreatívne stvárnenie nemá význam pre lepšie splnenie požiadaviek na funkčnosť, ak sa stránka ľuďom páči, pracujú s ňou radšej a zdržia sa tu dlhší čas.

Ak zvážime všetko, čo by mal dobrý dizajn webstránky zahrnúť, je jasné, že tvorca stojí pred náročnou úlohou. Veď lepšie zvládnutie jednej požiadavky často prináša zhoršenie inej. Znovu a znovu treba zvažovať, či je dôležitejšie poskytnúť vysvetlenie alebo uprednostniť jednoduchosť a prehľadnosť. Či náročnejšie technické riešenie nepôjde na úkor rýchlosti. Vizuálna stránka je len súčasťou dizajnérskej práce, nie hlavným cieľom. Tým najdôležitejším aspektom je schopnosť komunikácie so samotným užívateľom.

Každé pravidlo má svoju výnimku

Ak sa vo svete internetu už nejaký čas pohybujete, iste mi dáte za pravdu, že neexistuje jediný správny prístup, ako dobrú webstránku navrhnúť a vytvoriť. Nejde o to, aby všetky stránky vyzerali rovnako a rozmiestnenie prvkov bolo jednotvárne a nudné. Skôr o to, aby sme so zdravým sedliackym rozumom zachovali, čo užívatelia intuitívne hľadajú a očakávajú. Aby sme odporúčania brali ako princípy, ktorých sa oplatí pridŕžať. Čitatelia by sa na našich stránkach mali vyznať asi tak, ako si dokážu poradiť v dobre označenom metre. Veď tu, aj napriek tomu že sú pod zemou, väčšinou ľudia rýchlo pochopia, ktorou linkou, ktorým smerom a cez ktoré nástupištia by sa mali uberať. A ak náhodou zablúdia, vrátia sa späť bez väčších problémov.

Návštevníci väčšinou stránky nečítajú

Je veľký rozdiel medzi tým, čo nejeden dizajnér predpokladá a od čitateľa očakáva a tým, ako v skutočnosti ľudia stránku vnímajú. Väčšina z nás je presvedčená o vlastnej schopnosti systematicky vyhľadávať informácie, keď však prídeme na novú webstránku, zďaleka sa tak nechováme. Prebehneme ju očami a zastaneme len pri niekoľkých bodoch, ktoré nás zaujmú. Obvykle to nie je v poradí, aké nám pripravil tvorca stránky. Spôsob používania webu vyplýva z našich predchádzajúcich skúseností, času, ktorý máme k dispozícii, aj hĺbky nášho záujmu o danú problematiku. Texty na webstránke nečítame ako knihu, skôr by sa dalo povedať, že ich preletíme podobne ako noviny. Tie väčšina z nás začína čítať pri posledných stranách, pretože tu očakávame šport či zábavu. Dodržiavanie zvyklostí, jasná vizuálna hierarchia, jasnosť, prehľadnosť a maximálna snaha o intuitívnosť používania sú základnými kameňmi, ktoré uľahčia návštevníkom komunikáciu s nami a zvýšia ich ochotu, dozvedieť sa viac.

Technológia sa vyvíja, váš web by sa mal tiež

V časoch, keď informácie boli vytlačené na papieri a takto odovzdané používateľom, bolo veľmi drahé a náročné čokoľvek meniť, či zlepšovať. Elektronické médiá nám našťastie dali oveľa väčšiu slobodu. Zmierte sa so skutočnosťou, že webstránka nikdy nebude celkom hotová. Aj keď veľmi odporúčam využiť čo najviac testov, overení a skúšok už v čase prípravy, môže sa stať, že až v procese používania objavíte niektoré chyby. Pozorujte návštevníkov svojich stránok a zisťujte, ako sa dokážu orientovať, ako si počínajú, keď chcú dosiahnuť svoje ciele. Nezúfajte, ak sa ukáže, že návrh nie je dokonalý už na prvý raz. Keby ste chceli všetko ideálne naprogramovať a  prispôsobiť, mohlo by sa stať, že svoje webstránky nikdy neuverejníte. Drobné a postupné zmeny povedú k vynikajúcemu dizajnu vašich stránok a ak ste vsadili na dostatočne pružné softvérové riešenie, nebude pre vás takýto prístup problémom.

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode