Marketingové poradenstvo a texty

Prináša vám webstránka výsledky, aké ste očakávali?

Aká by mala byť dobrá webstránka? Mala by predávať vaše výrobky a služby? Reprezentovať firmu exkluzívnym grafickým riešením? Poskytovať maximum informácií? Umožniť rýchlu orientáciu a vyhľadanie údajov? Alebo vám má prinášať zisk z reklamy? Odpoveď bude závisieť od cieľov, ktoré na webe sledujeme. Existujú však princípy, ktorých uplatnenie pomôže zvýšiť úspech každej webstránky.

 

Pri hľadaní informácií sa spoliehame na intuíciu

Keď človek príde na neznáme miesto, rozhliadne sa a pokúsi sa zorientovať v priestore. Turisti v meste vyhľadajú centrum, zákazníci v obchode špecializované oddelenie. Návšteva webstránky je iná, pri pohľade na titulnú stránku nezískame žiaden odhad či pocit o jej rozsahu, nevieme, čo sa skrýva za jednotlivými položkami menu. Aby sme sa nestratili, spoliehame sa na intuíciu a predchádzajúcu skúsenosť. Predpokladáme, že táto stránka bude v princípe podobná ako tie, ktoré už poznáme, hľadáme obvyklé a zaužívané prvky. Ak grafický dizajnér pripraví nádhernú reprezentatívnu prezentáciu, ale nedodrží obvyklé štandardy, veľká časť návštevníkov sa nebude zdržiavať hľadaním a stránku proste opustí. Počas niekoľkých rokov existencie webu - prvá webstránka vznikla v roku 1990 – sa vyvinuli isté konvencie. Ich dodržiavanie zo strany tvorcov uľahčí život návštevníkom.

 

Zrozumiteľnosť a prehľad na webe vždy zvíťazia

Nepočítajme s tým, že užívateľ vie o našej ponuke to, čo vieme my. Nečakajme, že ten, kto už v našej firme nakupoval, si bude pamätať názvy produktových skupín, zatriedenie sortimentu a iné podrobnosti. Keď sme sami v pozícii zákazníka, sú tieto veci tým posledným, čo by sme chceli držať v pamäti.

Jednou z najdôležitejších vlastností dobrého dizajnu stránky je premyslené usporiadanie sekcií, aby súvislosti boli jasné na prvý pohľad. Návštevník sa rozhodne, ktoré časti ho zaujímajú a bude im venovať pozornosť a ktoré bude ignorovať. Život je rýchly, na podrobné štúdium informácií nikto nemá čas. Ľudia spravidla nechodia po stránke v pravidelných a plánovitých krokoch. Namiesto toho skúšajú, prebiehajú a v niekoľkých krokoch sa snažia nájsť, čo potrebujú. Jasná vizuálna hierarchia im v tom veľmi pomáha.

 

Dobrá navigácia nás musí bezpečne priviesť do cieľa

Tak ako sa na diaľnici spoliehame na cestné ukazovatele, potrebujeme na webe jasné smerovanie. Slúži nám k tomu navigačné menu v hornej časti stránky, v bočnej navigačnej lište, záložky, vyhľadávacie obrázkové mapy, či množstvo iných prvkov. Návštevníkovi stránky musí byť vždy úplne jasné, aký by mal byť jeho ďalší krok. Slová, ktorými ho smerujeme, navrhujme zrozumiteľne a jednoznačne. Vyhnime sa odborným výrazom a firemnému slangu, ktorý by ľudia zvonku nemuseli správne pochopiť.

Návštevníka často smerujeme k ďalším podstránkam formou odkazov. Dbajme, aby bolo každému jasné, že nasledujúci text je odkazom a dá sa naň kliknúť. Pokiaľ z kreatívnych dôvodov nepoužívame zaužívané podčiarknutie odkazu, pretože „je to pre nás neestetické“, lúčime sa s časťou svojho zisku. Mnohí ľudia na možnosť kliknutia vôbec neprídu.

Praktickým a užívateľmi obľúbeným prvkom je vyznačenie doterajšej cesty po stránke, známe  „drobky“. Tak ako si deti v rozprávke označili cestu po lese trúsením omrviniek, aby sa vedeli vrátiť, váš čitateľ ocení, keď sa v hornej časti stránky zobrazí prehľad predchádzajúcich odkazov, cez ktoré sa  k súčasnému miestu dostal. Drobky na stránke môžu mať takúto podobu:

Firma XYKatalóg výrobkovBiela technika ► Mrazničky

Predchádzajúce kroky sú podčiarknuté a sú zároveň odkazmi, po ktorých sa ľahko vrátime späť na želané miesto. Stránka, na ktorej sa nachádzame už podčiarknutá nemá byť, nie je odkazom, ale momentálnou konečnou stanicou.

 

Texty píšme pre ľudí, ale na vyhľadávače nezabúdajme

Pri miliónoch stránok, ktoré sa na webe nachádzajú, nie je samozrejmosťou, že sa ľudia dostanú k nám. Približne 80 % aktivít uskutočnených na webe sa týka vyhľadávania prostredníctvom špecializovaných portálov, ako je Google, Yahoo, či Zoznam. Optimalizácia stránky do podoby dobre čitateľnej pre vyhľadávače má nesmierny význam. Vplyv na dobré umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania má nielen technické riešenie, ktoré odporúčam zveriť skúseným odborníkom, ale aj správne napísané texty.

Netreba snáď zdôrazňovať, že texty by mali byť za každých okolností pravdivé. Mali by sme poskytnúť úplné a zrozumiteľné informácie, bez zbytočných okľúk a reklamných klišé. Web vnímame predovšetkým ako informačné médium, nemáme chuť ani čas preklikávať sa cez množstvo únavných krokov. Príliš nás nezaujíma vrelé privítanie, história a úspechy firmy. Pokiaľ využitie nejakých prvkov potrebuje slovné vysvetlenie, je lepšie zamyslieť sa znovu a zmeniť ho na jednoduchšie a intuitívne. Vysvetľujúce manuály takmer nikto nečíta.

Webstránky by mali obsahovať kľúčové slová, ktoré ľudia najčastejšie zadávajú do vyhľadávačov. V ich určení výborne pomôžu nástroje, ktoré ponúka Google v sekcii AdWords, keď klikneme na odkaz „Získať nápady na kľúčové slová“. Aj keď si myslíme, že presne vieme, ktoré slová sú dôležité, je dobré zistiť, či ich návštevníci webu zadávajú v jednotnom alebo množnom čísle, či pri ich písaní používajú diakritiku. Občas má zmysel „prepašovať“ do textov aj časté preklepy a všeobecne zaužívané, i keď nesprávne, pomenovania. Ak ich nechcete vložiť priamo do viditeľných textov, môžete tak pomenovať obrázky alebo ich inak zabudovať do zdrojového kódu stránky.

Ďalšie faktory optimalizácie prichádzajú z vonkajšieho prostredia. Vyhľadávače oceňujú, ak na webstránku vedie množstvo odkazov z iných webov, predovšetkým s podobným a súvisiacim obsahom. Zaregistrovať stránku na dostupných katalógoch dá trochu práce, ale má veľký význam pre lepšie umiestnenie. Dokonca aj prelinkovanie medzi vlastnými podstránkami prináša ovocie. Ako odkaz použime samotné kľúčové slovo, nie všeobecné pomenovanie „klikni sem“.

 

Testov a prieskumov nikdy nie je priveľa 

Čo najviac pohľadov by sme mali získavať od užívateľov. Ktoré informácie sú žiadané, v akom poradí sa k nim návštevníci dostávajú, aké pomenovania a štruktúru očakávajú? Ak pri tom dostaneme rozdielne názory, prispôsobme sa väčšine.

Pri príprave novej stránky, je lepšie zaradiť krátke testovanie po jednotlivých krokoch, ako veľkú sériu testov na konci programátorských prác. S testovaním môže pomôcť kvalitný dodávateľ stránok, ale aj laické pozorovanie dá základný obraz, ako ľudia stránku vnímajú, či sú schopní sa v nej zorientovať a urobiť kroky, ktoré od nich očakávame. Neuškodí, ak si pozorovanie natočíme na video, aby sme neskôr dokázali analyzovať jednotlivé kroky.

Testujúceho vyberieme spomedzi potenciálnych užívateľov, nemal by mať žiadne bližšie informácie o našej firme a jej organizačnej štruktúre. Zdržme sa akéhokoľvek hodnotenia jeho konania a vonkoncom neposudzujme jeho šikovnosť, dôvtip či skúsenosti. Nemôžeme vysvetľovať ani pomáhať, túto možnosť pri reálnych užívateľoch nikdy nebudeme mať.

Neraz sú autori prekvapení, že ľudia používajú ich stránky úplne iným spôsobom, ako predpokladali. Návštevníci väčšinou nesledujú kroky, ktoré pre nich niekto plánoval, nepochopia mnohé skratky, odkazy či zjednodušenia. Neprechádzajú po stránke usporiadaným logickým spôsobom. Rýchlo prehliadnu celkový obsah a potom sa zamerajú na to, čo chcú podniknúť.

Pri prvom testovaní obvykle objavíme najväčšie chyby. Keď ich odstránime a testovanie zopakujeme, ľudia nájdu nové problémy, ktoré si predtým neuvedomovali. Preto využime pri testovaní viac stupňov. 

 

Ako zviditeľniť webstránku

Rozhodne použijeme všetky možnosti, ktoré poskytuje klasická reklama. Uviesť www adresu na vizitkách, v listoch, brožúrach, letákoch, na bilboardoch či autách je samozrejmé. Veľké možnosti dáva reklama na internete, kde sa dostávame najbližšie k svojmu publiku. Platená reklama formou PPC kampane (pay per click = platba za klik) privedie viac návštevníkov a doplní úsilie o optimalizáciu stránky. Máme však aj množstvo neplatených ciest, predovšetkým pravidelne aktualizovaný obsah a zaujímavý blog, na ktorom poskytujeme čitateľom praktické a užitočné informácie. Na webe sú mnohé servery, kde môžeme umiestniť PR články a tieto odkazmi prelinkovať na domovskú stránku. Pravdepodobne zistíme, že viac než na vysokých investíciách, záleží na systematickej a vytrvalej práci, ktorú vyhľadávače ocenia.

 

Článok publikovaný v časopise Goodwill, jún 2010

copyright: Ing. Jana ŠKutková

 

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode