Marketingové poradenstvo a texty

Podujatia, ktoré zostanú v pamäti hostí

Spoločenský marketing alebo tiež „event marketing“ podporuje kontakty a dobré vzťahy. Keď je cieľová skupina veľmi úzka, môže to byť jediný efektívny marketingový nástroj. Pozrime sa bližšie na organizáciu podujatí pre zákazníkov, partnerov alebo zamestnancov. A zastavme sa najprv pri zamestnancoch. Pracovníci sú tým článkom, ktorý rozhoduje o úspechu na trhu, sú najväčšími šíriteľmi informácií, najdôležitejším barometrom vnímania firmy. Preto je dobré podporovať firemné stretnutia po pracovnom čase, malé oslavy jubileí, športové alebo kultúrne zážitky. Takéto kontakty stmeľujú tím, upevňujú vedomie spoločného účelu a nie je vôbec dôležité, či ste opekali v záhrade slaninku, alebo spolu navštívili koncert. Je však častou chybou chcieť zabiť dve muchy jednou ranou, pozvať zamestnancov na večierok pre zákazníkov a potom ich uraziť podradnými miestami. Tieto udalosti radšej oddeľte, ich ciele sú odlišné.

Inak je to v prípade, kedy sú zamestnanci skutočne hostiteľmi. Tu musia dobre poznať svoje úlohy, pozorne dbať na želania hostí a vedieť, že sú na večierku „pracovne“. Je to zvláštne, ale Slováci, ktorí sa hrdia svojou pohostinnosťou, často nie sú dobrými hostiteľmi. Akosi nemáme v krvi niekomu poslúžiť. Zamestnanci sa zabávajú medzi sebou, zaujmú pozície pri stoloch s občerstvením a zabúdajú, že ich úlohou je vytvoriť príjemnú atmosféru pre hostí. Medzi dobre naladenými kolegami kmitá pracovník poverený organizáciou a akosi to nestíha. Nie je to váš prípad? Napriek tomu odporúčam venovať vysokú pozornosť inštruktáži tímu pred podujatím a zadeleniu úloh. Každý člen reprezentuje firmu a nesie zodpovednosť za dobré public relations. 

Dnes sme rôznymi spoločenskými stretnutiami natoľko presýtení, že pred noblesnou večerou radi dáme prednosť športu či prírode. Dôležitý je trošku neobvyklý nápad a rešpektovanie záujmov hostí. Vychádzajte zo skutočného cieľa podujatia. Chcete sa poďakovať za spoluprácu, odmeniť sa za lojalitu, pestovať vzťahy alebo hľadať nové kontakty? Je potrebný živý rozhovor alebo jednoducho atmosféra toho, že sme spolu, že plávame na jednej lodi? Nie je dôležitý veľký počet hostí, skôr spoločné záujmy. Takí účastníci rybárskych pretekov si spolu len pekne pomlčia a napriek tomu strávia deň vo výbornej nálade. Dobré je zahrnúť do úvah aj partnerov a deti, voľný čas blízki ľudia radi strávia spolu.

O tom, či sa podujatie naplní hosťami, rozhodne často pozvánka. Mala by vzbudiť zvedavosť. Originálna forma sa dá využiť najmä pri menšom počte. Ak nejde o príliš formálne stretnutie, nechajte pracovať fantáziu. Tento spôsob sa mnohokrát osvedčil; papierové lietadielko malo úspech pri oslave štartu novej technológie, vopred doručená ochranná pracovná helma zabodovala pri pozvaní na prehliadku stavebných strojov v teréne, bonbón z viacerých vrstiev čokolády prilákal návštevníkov na prezentáciu „viacvrstvových“ softvérových riešení. Pripnutá kartička informovala o mieste a čase podujatia a hostia prišli plní očakávania, aby zažili niečo netuctové.

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode