Marketingové poradenstvo a texty

Kým spustíte reklamnú kampaň

Štartujete nový biznis?

Často mi klienti kladú otázku, ako majú pripraviť kampaň, ktorou chcú odštartovať svoju novú aktivitu. Má to logiku, ale sú kroky, ktoré si musíme ujasniť ešte oveľa skôr, než nejakú kampaň pripravíme a naštartujeme. 

Ľudia si niekedy myslia, že keď sa im podarí vytvoriť reklamu, ktorá vzbudí pozornosť, ostatné príde samo. Lenže mnohé výrobky sa na trhu objavia a o chvíľu už o nich nikto nevie. Ak chcete rozvíjať svoje podnikanie dlhodobo, potrebujete trochu viac. Väčšina úspešných ľudí nosí svoju myšlienku istý čas v sebe a keď sa pustia do práce, presne vedia, čo nového a hodnotného prinášajú na trh.  Táto základná myšlienka vám potom pomôže smerovať vaše aktivity aj vo chvíli, keď sa príliš nedarí, či keď sa časy menia.

Bez ohľadu na to, či začínate ako živnostník bez zamestnancov, alebo zakladáte väčšiu spoločnosť, sformulujte si svoje poslanie a základné hodnoty, ktorými sa budete riadiť. Nie je potrebné spisovať romány, postačí vám zopár jednoduchých bodov. Ale mali by byť špecifické pre vás, vyjadrovať vaše úprimné presvedčenie a skutočné princípy, ktorým veríte.

Je jasné, že pre úspešný začiatok potrebujete ešte čosi. Zadefinujte si precízne, čím sa od svojej konkurencie líšite, čo je práve tou vašou pridanou hodnotou a dokážete to urobiť lepšie, ako ktokoľvek iný na trhu. Nemalo by predsa veľký zmysel snažiť sa  konkurovať niekomu, kto dokáže to isté čo my a na trhu sa už etabloval. Verte, že každý z nás má svoje jedinečné schopnosti, skúsenosti, vedomosti, ktoré dokáže premietnuť do hodnotných služieb. Zamerajte sa na ne a na nich stavajte svoju firmu.

Jedna lastovička leto nerobí a jedna kampaň nerozbehne úspešné podnikanie

Nechcem podrobne rozoberať bežný omyl a nádej, že jedna reklamná kampaň osloví všetkých potenciálnych klientov, keď do nej zahrnieme posolstvo pre každého. Všeobecné a všetko zahŕňajúce slogany väčšinou neoslovia nikoho a skĺznu do zabudnutia ako každé iné klišé. Už zopár rokov všetci počúvame, že reklama nefunguje tak ako kedysi, ale keď príde na samotnú prípravu propagácie, znovu a znovu sa mnohí marketingoví manažéri snažia prebiť hlavou múr.

Veľké finančné korporácie či telekomunikační operátori nalievajú do klasickej reklamy a médií stovky miliónov a vedia, že finančné objemy, ktoré na oslovenie klientely stačili kedysi, sa dnes šplhajú niekoľkonásobne vyššie. Nepokúšajú sa dosiahnuť úspech jedinou megalomanskou kampaňou a potom zostať v úzadí. Majú obvykle dobre prepracované spôsoby merania a vyhodnocovania a podľa výsledkov zvažujú ďalšie kroky.

Čo však v prípade malých a stredných firiem, ktoré musia vystačiť s podstatne skromnejším rozpočtom? Mnohé dúfajú, že vymyslia niečo zaujímavejšie, ako ich konkurenti a za málo peňazí získajú veľa muziky, ktorá im bude dlho vyhrávať. Nič proti kreatívnemu nápadu, každému prajem zaujímavú myšlienku a s ňou spojený obchodný úspech. Podľa mojich skúseností  však dobrá marketingová práca oveľa častejšie funguje na prozaických, zato však vytrvalých činnostiach. Je neustálym získavaním informácií z trhu, ich vyhodnotením, prípravou zmysluplnej stratégie a precíznou realizáciou aktivít, zmeraním výsledkov, návrhom ďalších krokov ...a to celé opäť od začiatku  a znovu a znovu.

Uvažujte o dlhodobej komunikácii a konkrétnych zákazníkoch

Keď premýšľate o tom, ako sa s novým výrobkom alebo službou presadiť na trhu a vaše zdroje nie sú práve neobmedzené, pozrite sa realite do očí. Ak nemôžete osloviť široké publikum, dobre si premyslite, ktoré cieľové skupiny sú pre vašu komunikáciu najdôležitejšie a zamerajte sa práve na ne. Nepomôže vám uvádzacia kampaň, aj po nej nebudú nasledovať ďalšie kroky. Rozložte svoje zdroje a úsilie tak, aby komunikácia mohla prebiehať opakovane a dlhodobo.

Aj keď sú výrobky a branže, ktoré sa bez reklamy v médiách nedokážu zaobísť, mnohé menšie firmy veľmi úspešne rozbehnú svoje obchody len s pomocou internetu a e-mailov. Na rozdiel od veľkých a silných hráčov majú často oveľa tesnejšie väzby so svojimi zákazníkmi a lepšie poznajú ich potreby. Je tu však jedna podstatná podmienka. Nižšie rozpočty musia byť kompenzované ochotou vynakladať vysoké úsilie napríklad na aktualizáciu webových stránok, rýchlosť odozvy na e-mailovú komunikáciu, pravidelnú prípravu blogovacích príspevkov, neustále sledovanie a meranie výsledkov a predovšetkým schopnosťou pružne reagovať na vývoj trhu.

Internet je mocný nástroj, ak ho využívate múdro

Napriek všeobecnej presýtenosti ľudí reklamou je na internete možné osloviť ich spôsobom, ktorý im vyhovuje, vo chvíli, keď informácie sami vyhľadávajú. Aby sa vám to podarilo, vaša webová stránka musí byť kvalitne spracovaná. Musí obsahovať prehľadné a dobre štruktúrované informácie v grafickej forme, ktorá uľahčí návštevníkom orientáciu. A tiež vyhovovať kritériám, ktoré uplatňujú najpoužívanejšie vyhľadávače. Pokiaľ cítite, že tento krok nemáte tak úplne zvládnutý, odporúčam vám poradiť sa s odborníkmi a nasmerovať prvú pozornosť práve sem.

Ak ste prvú prekážku preskočili a vaša stránka vyhovuje uvedeným kritériám, je načase popremýšľať, ako jej zabezpečiť vyššiu návštevnosť. Jednou možnosťou je platená reklama, či už na vyhľadávacích stránkach alebo sociálnych sieťach. Nie je zložité naštartovať tento typ reklamy a zvládne to aj priemerne zdatný užívateľ počítačov. No v prípade investovania vyšších finančných objemov sa vyplatí porozprávať so špecializovanou agentúrou. Môžete zistiť,  že jej znalosť prostredia a schopnosť využívať všetky nástroje vám dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Vynikajúcou cestou získavania nových zákazníkov je založenie blogu a jeho časté a pravidelné plnenie zaujímavým obsahom. Pokojne využívajte voľne dostupné blogovacie softvéry, no buďte veľmi dôkladní v pravidelnej aktualizácii a dbajte na kvalitu poskytovaných informácií. Články, z ktorých majú čitatelia praktický úžitok rozumne prelinkujte s vašou webovou stránkou. Veľmi rýchlo pocítite zvýšenú návštevnosť a pokiaľ ste pri jej príprave odviedli dobrú prácu, prejaví sa to na počte dopytov. Najmä ak nezabudnete pre záujemcov  vytvoriť elektronické formuláre, prostredníctvom ktorých sa s vami rýchlo a pohodlne skontaktujú. Ponúknite čitateľom túto možnosť nielen z úvodnej stránky, ale aj zo všetkých podstránok a aktívne podporujte vzájomný kontakt.

Získané kontaktné údaje využite efektívne

Ak ste cez internetové stránky získali záujemcov, ľudia sa u vás registrovali a dovolili vám naďalej s nimi komunikovať, nepremrhajte vzácny potenciál. Premyslite si program pravidelnej elektronickej či poštovej komunikácie a využite všetky možnosti, ktoré priamy marketing prináša. O tom, že direct mail nesmie byť postavený na zahlcovaní adresátov nekonečnými obchodnými ponukami už bolo napísaných a publikovaných veľa článkov. Získanie dôvery, vybudovanie osobných vzťahov, pochopenie zákonitostí rozumnej výmeny a následná nenásilná ponuka spolupráce bude oveľa efektívnejšou cestou.

copyright: Ing. Jana Škutková

publikované v časopise Zisk / 2012

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode