Marketingové poradenstvo a texty

Ako postupovať pri príprave www stránky

V mnohých odvetviach sa webstránka stala nielen otázkou úspechu, ale samotného prežitia. Bez kvalitných a aktuálnych webových stránok väčšina firiem nepôsobí dôveryhodne. Kde by ste hľadali informácie o nových výrobkoch? Prelistovali by ste stohy novín a časopisov? Pýtali by ste sa známych? Obišli by ste celé mesto? Ťažko! Skôr by ste si sadli k počítaču a za pár minúť mali informácií viac, než by ste inak zhromaždili za týždeň. Občas dokonca viac, ako by bolo človeku milé...

 

Na čo myslieť vopred

V prvom rade si stanovte, aký cieľ chcete na webe dosiahnuť. Poskytnúť zákazníkom bližšie informácie, nadväzovať nové kontakty, hľadať spolupracovníkov, alebo priamo predávať v elektronickom obchode? Je vaším cieľom šetrenie prostriedkov na tlač materiálov, servisnú podporu či telefonovanie? Dobrou webstránkou to môžete dosiahnuť. Ale berte do úvahy, že každá funkčnosť sa premietne aj do rozsahu práce a rozpočtu, preto buďte realisti. Odporúčam vám pri osobnom stretnutí manažérov a špecialistov spísať všetky požiadavky, zvážiť ich prínos pre podnikanie a vybrať tie, kde je pomer medzi cenou a výkonom priaznivý. Môžete tak nájsť a rozvinúť skvelé myšlienky, ktorých realizácia bude možná bez veľkých investícií. A ešte čosi. Zainteresovaním kolegov hneď vo fáze prípravy získate ich podporu a spoluprácu, vyhnete sa neskoršej kritike, či drahému dodatočnému prerábaniu.

 

Komu a čomu budú stránky slúžiť

Časy, keď ľudí ohurovali pekné obrázky a technické triky, sú nenávratnou minulosťou, potenciálni zákazníci dnes sotva chodia na web obdivovať grafickú a programátorskú šikovnosť. Ale nemýľte sa, estetická, praktická a funkčná stránka je samozrejmosťou a nemali by ste ju podceniť! Ide skôr o to, aby prvky neboli samoúčelné. Stanovili ste si účely a ciele? Z nich pri návrhu stránky vychádzajte. Nezabúdajte, že stránku nepíšete pre seba, ale pre svoju cieľovú skupinu, ľudí, ktorých chcete zaujať. Na to, aby ste z návštevníkov urobili zákazníkov máte skutočne len pár sekúnd. Ak rýchlo a ľahko nenájdu to, čo potrebujú, bez zaváhania odchádzajú a skúšajú šťastie inde. Neľutujte preto čas, dajte si záležať pri výbere najdôležitejších informácií, ktoré budú dostupné priamo z titulnej stránky. Anketa, či prieskum tu určite nie sú zbytočné a táto investícia sa vám bohato vyplatí.

 

Štruktúra, v ktorej sa návštevníci ľahko zorientujú

Výsledkom práce v prvej etape by mala byť dobre premyslená štruktúra, obsah hlavnej stránky a ďalších podstránok. Pripravte si popis toho, aké informácie budú jednotlivé stránky obsahovať, ako majú byť vzájomne prepojené a usporiadané. Pri hľadaní názvov pre jednotlivé sekcie buďte radšej užívateľom, ako básnikom. Voľte stručné, jasné a hlavne jednoznačné pomenovania. Je dobré myslieť na to, že názvy, ktoré budú použité v navigačnom menu by mali mať približne rovnakú dĺžku, či lepšie povedané „krátkosť“.

 

Vaša webstránka bude prinášať efekt len vtedy, keď ju záujemcovia nájdu. Úspech tu závisí predovšetkým na tom, či sa dostanete medzi zaujímavé pozície vo výsledkoch hľadania na najdôležitejších vyhľadávačoch. Aj keď optimalizácia stránok je komplexný proces, kde je lepšie spoľahnúť sa na špecialistov, nezaškodí, ak pri každom určovaní názvov i písaní textov zvážite, ako by vaše výrobky a služby hľadali zákazníci a tieto kľúčové slová využijete.

Aj pripravený návrh štruktúry vám odporúčam prediskutovať s kolegami, alebo priamo s budúcimi návštevníkmi stránky. Otestujte si, či štruktúra optimálne zodpovedá tomu, čo ukázal prieskum. Ak ste dobre vystihli a popísali celý obsah a požadované funkcie vašich budúcich stránok, môžete teraz nechať pripraviť grafický návrh. Skúsenosť však hovorí, že až pri samotnom písaní textu sa často objavia ďalšie požiadavky, prepojenia a súvislosti, preto ak si nie ste úplne istí, že vaša verzia je konečná, nechajte grafický návrh pripraviť až vo chvíli, keď máte hotový kompletný obsah a celý text stránok.

 

Ako písať texty na web

Čítanie na internete sa riadi inými princípmi, ako čítanie tlačených materiálov. Ľudia si sem nechodia pre umelecký zážitok (aj keď výnimky sa nájdu), ale hľadajú konkrétne informácie. Dostupných stránok sú státisíce, čitatelia sa snažia rýchlo vytriediť tie, ktoré sú zaujímavé a nájsť odpovede na svoje otázky. A tu treba nájsť ten správny kompromis medzi stručnosťou a obsažnosťou textu. Ak je totiž text príliš krátky, ťažko doň začleníte kľúčové slová v potrebnom rozsahu a ani samotné vyhľadávače sa nemajú čoho chytiť. Ale ani návštevníci nie sú zvedaví na jednoduché vymenovanie vašich výrobkov, chcú skôr vedieť, v čom sa líšite od konkurencie, aké výhody im poskytne spolupráca práve s vami. Ukážte, že ste vo svojom odbore autoritou, že ste to práve vy, kto splní ich predstavy a komu môžu dôverovať. V našich nákupných rozhodnutiach hrajú emócie oveľa väčšiu úlohu, než rozumové argumenty, preto je často dôležitejšie, aký pocit v ľuďoch vzbudíte a či vašim tvrdeniam uveria. Samozrejme, grafický návrh sa na tom bude podieľať nemalou mierou.

 

Ľudia na webe skôr skenujú ako čítajú

Už sme si povedali, že na internete musíme poskytnúť informáciu predovšetkým rýchlo. Pre dobrú orientáciu pomôže návštevníkom členenie textov do odstavcov. Je dobré, ak každý odstavec obsahuje jednu samostatnú myšlienku, v ideálnom prípade ešte zdôraznenú v jeho nadpise. Využívanie formátovacích prvkov v členení textu, ako sú číslovania, odrážky či grafické značky, podstatne zvýši ochotu návštevníkov začítať sa do ponúknutého obsahu. Pri písaní textov na webe platí staré dobré pravidlo, že menej býva viac. Povedzte všetko podstatné stručne a výstižne, neskĺznite však k holým vetám bez kvalitného obsahu. Veď pre surfera nie je nič ľahšie, ako odísť z nezaujímavej stránky a nikdy viac ju nenavštíviť.

 

Aktuálnosť je podmienkou

Na záver vás možno nepoteším. Počítajte s tým, že webstránku netvoríte navždy a nikdy nebude „hotová“. Vývoj prinesie nové technické riešenia a vy sa im budete musieť prispôsobiť. Ale predovšetkým, stránky na ktorých nie sú aktuálne informácie, veľmi rýchlo stratia svojich návštevníkov. Je na vás, aby ste záujemcom stále znovu poskytovali dobré dôvody pre návštevu a bude si to vyžadovať váš čas. Inak by totiž boli

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode