Marketingové poradenstvo a texty

Ako dobre by bolo v robote, keby som nemusel pracovať s ľuďmi...

Úsmevný povzdych? Určite. Ale ruku na srdce, vy ste nikdy nemali podobný pocit? Aj keď nás rodičia odmalička učia rozprávať, neznamená to automaticky, že nás naučili komunikovať. Po celý život túto vlastnosť viac či menej úspešne trénujeme. Celá škála pracovných oblastí je priamo zviazaná so schopnosťou počúvať druhých ľudí, empaticky reagovať na ich názory, a tiež povedať svoje myšlienky tak, aby ich druhí prijali a nesnažili sa proti nim bojovať.

Tretinu svojho dospelého života strávime na pracovisku. Tu sme v kontakte so zákazníkmi, kolegami, dodávateľmi, nadriadenými i podriadenými. Oplatí sa lepšie porozumieť iným ľuďom, ich psychike a konaniu a vytvoriť si harmonické vzťahy, ktoré podporia náš pocit sebarealizácie aj radosť z úspechu. Pozrime sa bližšie na tri základné roviny vzťahov a komunikácie na pracovisku: vzťah nadriadeného a podriadeného, zákazníka a dodávateľa a vzťahy medzi kolegami.

  • Dobrý šéf stanoví jasné pravidlá. Potom už neriadi procesy, ale ľudí

Vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom sa členovia tímu cítia dobre, radi spolupracujú a dobrovoľne ťahajú za jeden povraz, je umenie. Vyžaduje si od manažéra cit pre vytvorenie rovnováhy pravidiel a povinností na jednej strane a empatie na strane druhej. Šéf, ktorý má obrovské pochopenie a súcit, ale nie je schopný jasne stanoviť mantinely, ciele a pravidlá, nie je pre svojich podriadených priateľským partnerom, ale skôr nočnou morou. Čím presnejšie sú zadefinované úlohy, vzájomné vzťahy a pravidlá, tým menej zostáva trecích plôch, ktoré by vyvolávali spory. V dobre zostavenej organizačnej štruktúre nenastáva chaos v každodennej prevádzke a keď sa občas objavia neočakávané okolnosti, manažér má priestor na to, aby zasiahol.

Dnes si už ťažko predstaviť, že by schopní pracovníci dlhodobo tolerovali despotické a prísne nalinkované riadenie. Skôr naopak, úspešné firmy poskytujú zamestnancom veľkú mieru slobody. Každý vie, čo je jeho úlohou, nikto sa necíti prenasledovaný kontrolou. Odmeňujú sa však splnené úlohy, nie v zamestnaní strávený čas. Napriek tomu sa práve v takýchto skupinách nachádza najviac ľudí, ktorí ochotne zostávajú vo firme dlhšie, trávia čas debatami s kolegami o ďalších možnostiach i plánoch a vôbec by ich nenapadlo považovať to za vynútené nadčasy. A platí to aj naopak – jedným z prvých predpokladov, aby to mohlo fungovať , je premyslený výber ľudí. Nie podľa sympatií a známostí, ale podľa preukázaných schopností, morálnych vlastností a v minulosti dosiahnutých výsledkov.

  • V dobrom obchodnom vzťahu by obe strany mali mať pocit víťazstva

Povolanie predajcu patrí (a nielen na Slovensku) k tým najťažším a najobávanejším. Len málo z nás má v sebe prirodzenú odvahu oslovovať neznámych ľudí, s ľahkosťou s nimi komunikovať a nakoniec ich priviesť k rozhodnutiu o kúpe. Ani najlepší predajca neuspeje vo všetkých prípadoch a znovu a znovu sa musí vyrovnávať s neúspechom a opakovane motivovať sám seba. Na druhej strane, keď niečo hľadáme a stretneme sa za pultom s človekom, pre ktorého je predaj poslaním, nakupovanie sa stáva radosťou. Bez výčitiek svedomia dokúpime k pôvodne zamýšľanej tmavej sukni aj tú sviežu hodvábnu blúzku, či k manželovej košeli zopár pekných kravát.

Predaj je predovšetkým o príjemnej komunikácii a tá sa takmer vždy začína pozorným počúvaním. Dobrý obchodník nevnucuje svoje názory, neponúka riešenia na problém, ktorý nikto nesformuloval. Až keď presne pochopí zákazníkovu potrebu, navrhne optimálnu cestu. Nie množstvo alternatív, v ktorých sa zákazník utopí, ale tú pravú. Zdá sa vám to samozrejmé? Často je opak pravdou. Keď som pred časom požiadala pracovníčku v banke, aby mi pomohla vybrať najvhodnejší typ účtu, podala mi hrubý fascikel s vytlačenými popismi možností. Po chvíli prehrabovania som ho znechutene zaklapla a posunula sa o banku ďalej, čo v obchodnom centre skutočne nebol problém. Načo sú rozsiahle mediálne kampane, keď človek, ktorý má na vizitke napísané „Som tu pre vás“ nemá chuť s klientom priamo komunikovať? Lepšie by ho vystihlo heslo: „V mojej práci ma rušia jedine zákazníci!“ Na druhej strane, za šťastný nepovažujem ani spôsob, keď sa pracovník banky pri každej transakcii pokúša predať ďalšie a ďalšie produkty, aj keď letmý pohľad na pohyby na účte jasne dokazuje, že klient ich nepotrebuje. Skutočný záujem a čestný etický prístup by získal ďaleko väčšiu dôveru i ochotu na spoluprácu.

  • Čo dáš, to dostaneš

Nerobte iným, čo nechcete, aby robili vám,“ toto príslovie určite aj vás naučili rodičia v škôlkarskom veku. Keby sme sa tohto jednoduchého pravidla dokázali držať, bola by to polovica úspechu. Dobrý firemný tím je neraz dôvodom, prečo ľudia zotrvajú aj v horšie platenom zamestnaní.

Väčšinou je stmeľujúcim prvkom oddelenia dobrý šéf. Človek, ktorý určí hodnotné ciele, nastaví rozumné pravidlá, je otvorený a spravodlivo posudzuje výkony, priam priťahuje k sebe ľudí, ktorým etické pracovné prostredie vyhovuje. Zásada, že žiadneho člena kolektívu nekritizujeme za jeho chrbtom, ale výhrady sa hovoria priamo do očí, je ďalším užitočným pravidlom. Lojalitu k firme a dobré vzťahy medzi spolupracovníkmi pomáhajú budovať aj neformálne stretnutia. Ich zmyslom je lepšie vzájomné poznanie a pochopenie. Vôbec pritom nemusí ísť o drahé firemné večierky, spoločná vychádzka má rovnako pozitívny vplyv.

V poslednom čase akoby sa roztrhlo vrece s rôznymi dobrovoľníckymi aktivitami. Človek sa cíti dobre, keď môže niekomu pomôcť, obdarovať ho svojím časom, pozornosťou. Dobrovoľníctvo je silný zážitok a keď ho kolegovia zažijú spolu, odrazí sa to aj na ich vzájomných vzťahoch. Dôležité je, aby ste si zvolili oblasť, ktorá je blízka všetkým a žiadny človek z vášho tímu nezostal vylúčený. Na druhej strane, ak niekto k zvolenej činnosti neinklinuje, neprehovárajte ho a ponechajte mu slobodu rozhodnutia. Každý z nás má svoje dôvody, ktoré jeho okolie nemusí poznať a vynútené spoločné aktivity by priniesli skôr opačný efekt.

 

Copyright: Ing. Jana Škutková

Publikované v časopise ZISK (2014)

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode