Marketingové poradenstvo a texty

7 osvedčených tipov ako sa stať lepším šéfom

Viem, že by nám vaša rada pomohla zvýšiť účinok reklamy. Ale ako dosiahnem, aby moji pracovníci robili to, čo navrhujete? Bude to pre nich znamenať viac práce, nebudú chcieť spolupracovať...“ Podobné slová si často vypočujem od podnikateľov, ktorým poskytujem marketingové poradenstvo. Sú ochotní zaplatiť za to, že externý špecialista zhodnotí ich aktivity a navrhne, čo by mali robiť inak, aby sa k úspechu pohli rýchlejšie. Spoločne odhalíme potenciál zlepšenia, preto samotní manažéri dobre rozumejú odporúčaniam. Trápi ich však otázka, ako presvedčiť zamestnancov o zmysle a potrebe dodatočnej práce, či ako zvýšiť motiváciu skupiny.

Zamestnanec nie je rukojemník. Na ľudí, ktorých vediete, sa radšej pozerajte ako na zákazníkov, ktorým chcete niečo predať. Nepomôže násilie a vyhrážky, veľa nedosiahnete ani vzbudzovaním ľútosti. Možno sa vám podarí donútiť svojich podriadených niečo urobiť, pretože majú obavu zo straty zamestnania. Z dlhodobého hľadiska vám to však veľa nepomôže. Ak majú procesy vo firme spoľahlivo fungovať, musíte dosiahnuť dobrovoľný súhlas svojho tímu. Pretože skutočná motivácia vychádza z vnútorného presvedčenia človeka, že koná správne, že svojím dielom chce prispieť k naplneniu spoločného cieľa. Úlohou šéfa je dosiahnuť a udržať tento stav.

  1.  Poslanie a vízia , ktoré sa oplatí nasledovať

Prečo by mali vaši ľudia pracovať viac? Prečo by mali súhlasiť s tým, že vyskúšajú nový postup, keď jazda v zabehnutých koľajach je oveľa jednoduchšia? Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je presvedčiť ich o zmysle a prospešnosti vašej požiadavky. Zrozumiteľne ukázať, čo toto zvýšené úsilie prinesie firme a aký to bude mať dosah na nich samotných. Úspech manažéra priamo závisí od jeho schopnosti vysvetliť ľuďom účel konkrétnej aktivity.

Ak sa firme nedarí a zúfalo potrebuje zarobiť viac peňazí, každý zamestnanec musí chápať, ktorým dielikom puzzle on sám prispieva do celkového obrázku. Zároveň musí vedieť, ako má vytúžený cieľový obraz vyzerať. Je nesmierne dôležité sformulovať poslanie a víziu, ktoré budú ľudia ochotní nasledovať. Vyhnite sa pritom nafúkaným klišé, nepoužívajte „reklamčinu“. Oveľa viac zapôsobí pár úprimných a realistických slov, ktoré vychádzajú z poznania toho, čo je pre vašich ľudí dôležité a na čo môžu byť hrdí.

  1. Delegujte a postarajte sa, aby vaši ľudia boli úspešní

Mnohí manažéri sú frustrovaní z množstva každodenných úloh. Neraz nedôverujú svojim pracovníkom a preto veľkú časť operatívnej práce vykonávajú sami. Na stanovenie dlhodobých cieľov, stratégie a samotné riadenie im však už nezostáva dostatok času a skôr či neskôr sa to prejaví.

Nepochybujte o tom, že vaši ľudia sú schopní urobiť oveľa viac práce a poradiť si s náročnými úlohami, ak pocítia, že ste im dali dôveru. Postarajte sa, aby mali všetky potrebné informácie a nástroje, ale dajte im nevyhnutnú mieru slobody pri hľadaní riešenia. Podporujte ich, poraďte, no neskĺznite k vykonaniu práce za nich. Aj keď všetci potrebujú istý čas na učenie a postupné zdokonaľovanie, ich zručnosť a vedomosti rýchlo porastú. Firma, ktorá umožní schopným ľuďom osobný rast, bude mať šancu rozvíjať nové aktivity na trhu a rozširovať pôsobenie. Naopak, ak sa šéf bojí vnútornej konkurencie a dáva pozor, aby ho niekto neprerástol, po čase bude obklopený neveľmi schopnými vykonávačmi  príkazov a sám skončí v začarovanom kruhu prepracovanosti.

  1. Čo vedia rodení lídri

Na začiatku 90-tych rokov prichádzali na slovenský trh zahraničné firmy a zakladali u nás pobočky. Mnohé z nich dávali šancu mladým manažérom, aby ukázali, čo v nich je. Možno to bolo kvalitnejším vzdelaním, možno silnou osobnou motiváciou uspieť, ale môj vtedajší šéf sa tejto úlohy zhostil mimoriadne dobre. Dal si záležať na tom, aby poznal svojich ľudí, bez znalosti jazyka a miestneho prostredia sa na nich musel 100-percentne spoľahnúť. Strávil veľa času rozhovormi, spoznal názory, starosti i radosti každého člena tímu, veľa povzbudzoval a očakával od každého to najlepšie. Nikdy nezabudol oceniť úspech, ba ani pogratulovať k sviatku. Diskutoval s podriadenými o svojich zámeroch, počúval námietky a vysvetľoval ciele, až kým nedosiahol zhodu. Ovzdušie silnej dôvery motivovalo ľudí k veľkému osobnému nasadeniu. Pýtate sa, kde na to vzal čas? Odpoveď je rovnako stručná ako jednoduchá: Delegoval všetko, čo sa len dalo!

Tento riadiaci prístup som naplno docenila až vo chvíli, keď do stabilizovanej pobočky nastúpil slovenský manažér. Zaviedol kontrolu na každom kroku, zasahoval do bežnej pracovnej korešpondencie, upravoval aj nepodstatné maličkosti. Radosť z práce sa rýchlo zmenila na frustráciu, väčšina schopných ľudí sa poobzerala po inom mieste a do dvoch rokov skončila pobočka hlboko v červených číslach. Bola to vzácna lekcia o tom, aké dôležité je ponechať ľudí samostatne robiť svoju prácu, že obrovský vplyv na pracovný výkon má pozornosť, záujem a morálne ocenenie. Dobré medziľudské vzťahy úspech ešte podčiarknu.

  1. Nekritizujte svojho nadriadeného

Ak ste v pozícii stredného manažéra, nesnažte sa získavať priazeň svojho tímu zhadzovaním vyššieho šéfa ani iných manažérov na rovnakej úrovni. A už vôbec sa nestavajte do pozície obete, ktorá je na jednej lodi so svojimi ľuďmi. Nepôsobí to dôveryhodne a vysielate tak skôr signál, že ste ako vedúci slabou osobnosťou. Rozhodnutia vrcholového manažmentu nepresadzujte slovami „oni to tak chcú“. Namiesto toho im deklarujte jasnú podporu a trpezlivo vysvetľujte účel, pretože aj vy ste súčasťou vedenia, ktoré zastupujete pred radovými pracovníkmi. 

  1. Neoceniteľná sila príbehov

Povedať v pravý čas príbeh, ktorý chytí ľudí za srdce a naznačí východisko či smerovanie, je jednou z najsilnejších zbraní dobrého vedenia ľudí. Množstvo racionálnych argumentov môže zostať nepochopených, kým jedna emotívna metafora naštartuje prudkú zmenu myslenia. Nespoliehajte sa na to, že vás v pravej chvíli niečo vhodné napadne. Radšej sa zamerajte na hľadanie vhodných príbehov v literatúre, filmoch, spomeňte si, čo vás naučili obľúbení učitelia, múdri ľudia ale neraz aj vaše vlastné deti. Pripravte si podobný príbeh vždy, keď chcete svojich kolegov nadchnúť, povzbudiť alebo aj varovať.

  1. Osobný príklad inšpiruje

Zažili ste šéfa, ktorý sa nebál ukázať, že si poradí s nepríjemnou úlohou? Pod takým vedením je pre človeka jednoduchšie napodobniť vzorové konanie a zvládnuť vec rovnako dobre.

Na marketingovom seminári vysvetľujem účastníkom dôležitosť prieskumov a neustáleho získavania spätnej väzby z trhu. Jedným z najviac obávaných cvičení je zozbieranie názorov a realizácia ankety priamo na ulici. Mnohým študentom sa nechce podstúpiť túto skúšku, obávajú sa odmietnutia. Aj tí najostýchavejší však prekonajú sami seba a dokážu si poradiť po tom, čo prvého respondenta zastavím a vyspovedám pred ich očami.

Nikto nemusí vedieť všetko, ale ak si riaditeľ vyhrnie rukávy a predvedie chlapom v dielni náročný zásah, či pomôže IT špecialistom odstrániť problém, získava v ich očiach neuveriteľný kredit. Dôležité však je, aby pomáhal tam, kde ostatní zlyhali a nie dokazoval svoje ego pracovníkom, ktorí prácu zvládajú sami.

  1. Buďte optimistom

Pozitívne hodnotenie pôsobí na ľudí vždy silnejšie ako kritika. Nepoužívajte v prístupe k ľudským bytostiam technický postup strojného mechanika, ktorý sa snaží odhaliť a opraviť chybu stroja. Obráťte svoju pozornosť na to, čo sa človeku darí a pochváľte ho. Tým posilníte túžbu podobné konanie opakovať. Väčšina ľudí si je dobre vedomá, kedy urobila chybu a ostrá kritika neodstráni následky. Riešte preto neúspechy vecne a nevenujte im viac pozornosti, než si zaslúžia. Veď bez pokusov a chýb by sme sa neprepracovali k novým objavom a bez získavania skúseností sa nikto nestane majstrom. A každý človek má silnejšiu motiváciu a pracuje lepšie, keď má zo svojej práce radosť.

 

copyright: Ing. Jana Škutková

publikované v časopise Zisk / 2012

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode