Marketingové poradenstvo a texty

Všeobecné Obchodné podmienky

 

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

2. Ceny a objednávanie služieb

3. Odstúpenie od zmluvy a vybavovanie reklamácií

4. Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami

5. Ochrana osobných údajov

 

1.      Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom stránky je Ing. Jana Škutková, Za kasárňou 70, 831 03 Bratislava, Slovenská republika. Tel. 0902 179 365, email: skutkova@marketingovo.sk, IČO: 40789942, DIČ: 1025072752. Nie je platcom DPH. Živnostenský list vydaný Obvodným úradom v Bratislave, Odbor živnostenského podnikania, v Bratislave dňa 13.10.2004. Č. Žo-2004 / 06532 / 2 / Z43, číslo živnostenského registra 113 - 23895.

2.      Ceny a objednávanie služieb

Nakoľko služby v oblasti poradenstva alebo textárskej práce sú vysoko individuálne,  na základe Vašich požiadaviek spracujem cenovú ponuku. Po jej schválení z Vašej strany môže prísť k uzavretiu zmluvy, prípadne vystaveniu objednávky. Všetky ceny služieb sú finálne (nie som platiteľom DPH).  

3.      Odstúpenie od zmluvy a vybavovanie reklamácií

Odstúpenie od zmluvy a prípadné reklamácie vybavím k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa písomne doručenej reklamácie na vyššie uvedené kontaktné údaje.

4.      Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami

Vykonaním záväznej objednávky elektronickou alebo inou formou objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s predloženou cenovou ponukou, a súhlasí s dohodnutými obchodnými podmienkami. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia dohodnutými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

5.      Ochrana osobných údajov

Záujemca udeľuje Ing. Jane Škutkovej súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa dohodnutých obchodných podmienok ( VOP). Záujemca udeľuje tento súhlas do odvolania, najviac na 30 rokov.

Ing. Jana Škutková spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov zákazníkovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe, za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov a služieb. Odoslaním objednávky záujemca vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v nevyhnutnej miere. Ing. Jana Škutková zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich záujemca vyžiadal. Oprávnenia na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 20. mája 2018.

Ďakujem za Vašu spoluprácu a dôveru.

 

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode