Marketingové poradenstvo a texty

Marketingové plánovanie: Aby sa z analýzy nestala paralýza

28.03.2010 20:57

Je veľmi dôležité robiť prieskumy, merať, testovať a vylepšovať svoje marketingové akcie. To je súčasťou práce každého dobrého marketingového pracovníka, mali by sme sa tým zaoberať denne a ani v najmenšom to nechcem spochybňovať.

Ale rovnako dôležité je nezabudnúť na to, že každý plán prináša ovocie až vo chvíli, keď je realizovaný a uplatnený v praxi.

Najmä začínajúci podnikatelia majú niekedy sklon leštiť a upresňovať svoje letáky, webstránky, či posolstvá do dokonalosti, pričom sa im nedostáva času, aby vôbec oslovili potenciálnych klientov a zistili, ako sa im to podarilo.

Slávny generál George Patton povedal: "Dobrý plán vykonaný hneď je lepší, než perfektný plán zrealizovaný na budúci týždeň".

Neznamená to, že nezáleží na dobrej príprave. Ale niekedy ani najlepšia príprava nepomôže, ak svoje ciele neotestujeme na skutočnom bojisku. Uplatnite v podnikaní Pattonov prístup a čím skôr ZAČNITE SVOJE PLÁNY REALIZOVAŤ.

1. Robte veci tak dobre, ako dokážete. Zlepšujte sa za pochodu a  hneď od začiatku sa pokúšajte niečo predať, aby ste získali nevyhnutné prostriedky na beh firmy. Žiť z úspor je krátkodobý luxus a je lepšie, keď si ho vôbec nemusíte dovoliť.

2. Hľadajte profesionálov, ktorí vo svojej oblasti uspeli a učte sa od nich. Nemusíte vyskúšať všetky chyby na vlastnej koži. Na internete, v knihách a praktických seminároch rýchlo objavíte vedomosti, ktoré niekto iný zhromažďoval celé roky. Využite ich a aplikujte čo najviac.

3. Buďte vytrvalí. Nemeňte svoje stratégie každú chvíľu. Väčšina vecí v marketingu nefunguje okamžite, potrebuje určitý čas, kým sa ľuďom dostane do povedomia, kým sa s našou informáciou stretnú a uvedomia si jej dôležitosť. Ak ste na začiatku urobili aspoň malý test, ktorý vám potvrdil, že váš produkt je pre ľudí užitočný, držte sa svojho cieľa.

4. Keď to nefunguje, pokúste sa o nápravu. Inak by ste svoj výsledok násobili nulou. Ak ste vykonali veľa pokusov a nedostavil sa žiaden výsledok, hľadajte chybu v nastavení svojej marketingovej komunikácie. Pozrite sa znovu, či ste zacielili svoje posolstvo na správnu cieľovú skupinu, či hovoríte zrozumiteľne a používate správne nástroje. Zopakujte prieskum. Poraďte sa so skúsenými kolegami alebo externým odborníkom. Keď dostenete námety a inšpirácie, nepresviedčajte sám seba, že vaša situácia je iná. Naopak, uvažujte, ako dobré skúsenosti využiť v prispôsobenej podobe a otočiť ich tak, aby vám priniesli úžitok.

Viac informácií: Ako pripraviť dobrý marketingový plán

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode