Marketingové poradenstvo a texty

Dobrý dizajn pre úspešný obchod

09.07.2010 21:02

Rozhodnutie, akým spôsobom budú stvárnené nástroje vašej marketingovej komunikácie je náročné, ale je to jeden z najdôležitejších krokov, ktorý je vhodné urobiť hneď na začiatku.

Dizajn môže predstaviť vaše výrobky alebo reprezentovať vašu spoločnosť v modernom a trendy štýle alebo vychádzať z tradícií, pôsobiť inovatívne či konzervatívne, veselo alebo vážne,emotívne alebo chladne profesionálne. Tu je viacero možných ciest a ide o to zvoliť tú optimálnu pre vás.

Ak máte v úmysle dlhodobo budovať a rozvíjať svoju spoločnosť, oslovte pre tieto kroky skúseného grafika a dajte si záležať, aby ste vytvorili profesionálnu identitu firmy, vizuálny štýl, logo a základné grafické prvky, ktoré vás budú reprezentovať po dlhé roky. Ak takýto základ vytvorí skúsený, i keď možno drahší dizajnér, mnohé drobné veci už dokáže potom v stanovených koľajach spracovať aj menej skúsený dodávateľ, či priamo tlačiareň.

Grafické štúdio, reklamná agentúra, grafik - ako ich vyberať

Rovnako ako pri väčšine iných dodávateľov, to prvé, čo by vás malo zaujímať sú referencie. Pýtajte sa, vyhodnocujte predchádzajúce práce, zistite spokojnosť ostatných zákazníkov. Rozprávajte sa s potenciálnym dodávateľom a sledujte, aké otázky kladie on vám, či preukáže profesionálne znalosti, či vám pomáha prísť k cieľu, alebo iba prezentuje vlastné záujmy. Kreatívny dodávateľ je možno externým, ale veľmi dôležitým partnerom vášho marketingového tímu. A môže mať mimoriadne silný vplyv na váš úspech v predaji.

Otvorené vzťahy a dôvera v kreatívnych partnerov

Ak spolupracujete s profesionálmi, buďte k nim úprimní čo do svojich cieľov, silných i slabých stránok. Na druhej strane, počúvajte ich odporúčania, ak majú dobré argumenty. A využite ich predchádzajúce skúsenosti, nadhľad a odstup, nové myšlienky. 

Odlíšte sa od konkurencie

Nájdite vlastnú cestu, kľúčové posolstvo a vizuálny štýl, ktorý bude neustále rezonovať vo všetkých vašich marketingových materiáloch. Nestriedajte štýly každú chvíľu, namiesto toho vyberte starostlivo a potom zostaňte v komunikácii konzistentní po dlhší čas.

Nevzdávajte sa vlastnej zodpovednosti za marketingovú stratégiu

Aj keď je kreatívny tvorca vaším spoluhráčom v tíme, nezabudnite, že ste to predovšetkým vy, kto by mal určovať strategické ciele, smerovanie firmy, mať jasnú víziu. Predpokladá to vašu kompetenciu v tom, čo robíte a aj trochu štúdia v marketingovej oblasti. Grafik zodpovedá za to, že návrh dobre vyzerá, ale nie za výsledky vášho prieskumu /či v horšom prípade odhadu a intuície/, za správnosť komunikovanej myšlienky.

Rada na záver, aby ste sa vyhli chybám: Buďte veľmi opatrní, keď vám niekto radí, aby ste podriadili obsah komunikácie jej vonkajšej forme. Nemám na mysli, že budete za každú cenu presadzovať „litánie“ na bilboarde, ale ak máte v brožúrke či letáku vynechať dôležité odstavce textu len preto, aby sa tam zmestil väčší obrázok, nedajte si diktovať. Myšlienky, ucelený koncept a zrozumiteľný text sú tým, čo v konečnom dôsledku bude predávať vaše produkty. Grafické stvárnenie je prvkom, ktorý upúta pozornosť, ale samo o sebe posolstvo väčšinou neodovzdá.

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode