Marketingové poradenstvo a texty

Ako zaujať pozornosť a dosiahnuť, aby ľudia naše maily otvorili a prečítali?

22.09.2009 21:13

Marketing sa podobá behu cez prekážky. Prvá, ktorú musíme prekonať, je ZAUJAŤ POZORNOSŤ. Koľko e-mailov dostanete v priemere za deň? Odhadujem, že u väčšiny ľudí sú to desiatky a čo je horšie, ich počet rastie. Máme len zlomok sekundy na to, aby sme čitateľa presvedčili o užitočnosti informácie. To, čo uvedieme do predmetu mailu alebo titulku listu má obrovský podiel na úspechu vášho marketingu. Výskumy uvádzajú, že to je okolo 70 až 90% a to je dobrý dôvod, prečo sa nad formuláciou dôkladne zamyslieť. Účelom prvej vety je pritom jediná vec: dosiahnuť otvorenie e-mailu. Práve úvodné vety rozhodnú o tom, či naše posolstvo dostane šancu zapôsobiť.

K najúčinnejším spôsobom patria titulky, ktoré vzbudia zvedavosť, zapôsobia na emócie, prípadne vyvolajú strach z premeškania výhodnej príležitosti. Ak dokážeme pridať individuálne oslovenie menom respondenta, tým lepšie.

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode