Marketingové poradenstvo a texty

Cena služieb

Orientačný cenník služieb

Poskytujem široké portfólio marketingových služieb a nie vždy môžem stanoviť cenu bez poznania konkrétnej situácie. Považujte preto prosím túto informáciu za orientačný prehľad, aby ste dokázali posúdiť možnosti spolupráce. Usilujem sa o transparentné vzťahy a korektnú dohodu, preto sa s vami o potrebnom čase a predpokladanej cene vopred dohodnem a navrhnem spôsob, ktorý bude pre vás najvýhodnejší. Pri rozsiahlych zákazkách, dlhodobej spolupráci s paušálnou odmenou, prípadne zapojení klienta do realizácie môžu byť vaše náklady nižšie. Konkrétnu cenovú ponuku vypracujem po vzájomnej dohode o druhu, rozsahu a náročnosti práce. Nie som platiteľom DPH, preto dohodnuté ceny nebudú zvýšené o ďalšie položky.

 

KONZULTAČNÉ SLUŽBY A TRÉNING MARKETINGOVÝCH ZRUČNOSTÍ

Cena za jednu konzultačnú hodinu:                                    

70 eur / h

Cena zahŕňa čistý konzultačný čas pri osobnom stretnutí v Bratislave, prípadne odbornej konzultácii formou telefonického rozhovoru. V prípade rozsiahlejšej spolupráce je možnosť stretnutia aj v inom meste, pričom náklady na cestovné, prípadne ubytovanie budú dohodnuté zvlášť.

 

Cena za prednášateľský deň marketingového seminára:       

700 eur + cestovné náklady

Konkrétny obsah seminára stanovíme s ohľadom na vaše doterajšie skúsenosti a znalosti, ako aj vaše obchodné a marketingové ciele. Pri počte účastníkov vyššom ako 6 osôb, prípadne individuálnej požiadavke na obsah a formu seminára môže byť cena odlišná.

 

TEXTÁRSKE PRÁCE

Napíšem pre vás texty na webstránky, texty pre obchodné a ponukové listy, prezentačné materiály, tlačoviny, ale aj rečnícke prejavy. Pravidlom býva, že v úvodnom rozhovore spoločne stanovíme charakter reklamného textu či požadovaný tón, aby bol text prirodzený a vyhovoval firemnému prostrediu, prípadne vašej osobnosti. Krátke reklamné texty (slogany, inzeráty a pod.) je potrebné oceniť individuálne.

Text na web:               

70 eur / normostrana (jedna normostrana = 1800 znakov)

 

Text do obchodného / ponukového listu (direkt mail):

100 eur/prvá normostrana + 70 eur za každú ďalšiu normostranu

 

Úprava dodaného textu na účely propagácie:

35 - 70 eur / normostrana

V závislosti od kvality dodaných podkladov môžete získať zľavu, ktorú však dokážem posúdiť až po predložení vášho návrhu.

 

Ako dosiahnuť optimálnu cenu pre vašu zákazku?

  • Dobre sformulované otázky ušetria čas, ktorý je potrebný na pracovné stretnutie. Ak uvažujete o využití marketingového poradenstva, mali by ste si ujasniť, čo by ste vo vašom marketingu a podnikaní chceli dosiahnuť. Pripravte si konkrétne okruhy problémov, kde potrebujete pomoc, prípadne aj zvážte, ktoré časti zvládnete vlastnými silami. K efektívnosti spolupráce pomôže písomné sformulovanie východiskovej situácie, vďaka ktorému sa konzultant rýchlo zorientuje a môže zamerať pozornosť na dôležité body.
  • Za jednu hodinu môžete získať dôležité informácie a skúsenosti, vďaka ktorým predítete chybám a ušetríte si nesprávnu inverstíciu do reklamy. NIe je vždy dôležité, koľko určitá forma propagácie stojí. Podstatnejšie je, či prinesie očakávanú návratnosť. Ak sú vaše očakávania nereálne, je lepšie dostať radu, ako svoje plány pozmeniť, než minúť svoj reklamný rozpočet zbytočne.
  • Ak nie ste zdatný odborník vo formulácii reklamného textu, je spolupráca s copywriterom možno vašou najdôležitejšou investíciou. Príprava grafického návrhu letákov, realizácia webstránok, doručovanie direkt mailových zásielok či akájkoľvek iná forma prezentácie stojí peniaze. Ak vaša propagácia nemá dobre napísaný text, môžu byť všetky ostatné náklady mrhaním. Získať si dôveru zákazníka, priviesť ho k ochote vypočuť si vaše informácie a posolstvo, presvedčiť ho o užitočnosti spolupráce s vami - to sú kroky, ktoré sa nedajú obísť či nahradiť peknými obrázkami.

 

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode